Välj en sida

Om oss

Vi startade under 2018 med att erbjuda tjänster och rådgivning till företag och privatpersoner med intresse för genetiska förutsättningar och risker inom några utvalda områden. Egentligen började det långt tidigare med införandet av den då nya metoden NIPT inom området fosterdiagnostik. Då vi (2014) deltog i bildandet av den första privata aktören som erbjöd detta test på den svenska marknaden.
Vi var även av de första klinikerna i Sverige som erbjöd PCR-testning för Sars-CoV-2 redan i februari 2020 samt den första privat kliniken i Sverige att kunna erbjuda
Vi deltar också i forsknings- och utvecklingsprojekt inom området genetisk diagnostik. Exempelvis kan nämnas validering och kvalitetssäkring av nyutvecklade genetiska tester och analysmetoder.

Våra tjänster utvecklas kontinuerligt. Vi vill dock begränsa oss till områden med högt medicinskt värde och där vi har unik egen kompetens och kontakter i vårt nätverk som vid behov kan ge väsentliga bidrag i kunskapsutvecklingen.

Idag består vårt team av följande personer:

Lars Salmi – leg. Läkare, specialist i allmänmedicin Ph.D. VD
Mikael d.ä. – CEO på Tataa biocenter samt tidigare professor vid både Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet
Mikael Tyrberg d.y. – Underläkare
Ewa Carlsson – Undersköterska

Om Gendoktorn